Disclaimer 

Als een gebruiker zich toegang verschaft tot deze site en deze site gebruikt, betekent dat dat
de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en
daarmee in stemt en daaraan gebonden is:

Informatie

DERO Administratie- en Belastingadvieskantoor besteedt de uiterste zorg aan de
betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen
onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens voorkomen. DERO Administratieen
Belastingadvieskantoor wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor
onvolkomenheden en/of onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Ook
behoudt zij zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren

DERO Administratie- en Belastingadvieskantoor garandeert niet het foutloos werken of
ononderbroken toegankelijk zijn van deze website of de door haar langs elektronische weg
aangeboden diensten. DERO Administratie- en Belastingadvieskantoor is niet
verantwoordelijk voor schade door onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie en diensten.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de
gebruiker. DERO Administratie- en Belastingadvieskantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins
wordt verwezen.

Virussen

DERO Administratie- en Belastingadvieskantoor waarborgt niet dat de informatie, software
dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van
virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Haalderen, 31 januari 2017

DERO Administratie- en Belastingadvieskantoor

Disclaimer | Privacy Policy