Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. Voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt bedraagt:

Bij een winst in 2010 van

Meer dan maar niet meer dan zelfstandigenaftrek
€ 13.960 € 9.427
€ 13.960 16.195 8.764
16.195 18.425 8.105
18.425 52.750 7.222
52.750 54.985 6.593
54.985 57.220 5.895
57.220 59.450 5.204
59.450 4.574

 

Bij een winst in 2009 van

Meer dan maar niet meer dan zelfstandigenaftrek
€ 13.695 € 9.251
€ 13.695 15.890 8.600
15.890 18.080 7.953
18.080 51.765 7.087
51.765 53.955 6.470
53.955 56.150 5.785
56.150 58.340 5.106
58.340 4.488

Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2.110 (€ 2.070) (startersaftrek). De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt bedraagt 50% van de zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

Met ingang van 1 januari 2010 kan de zelfstandigenaftrek voor niet-starters niet meer verrekend worden met ander box 1-inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend, wordt de niet verrekende zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar voortgewenteld om in een toekomstig jaar alsnog te verrekenen met winst. Voor starters verandert er niets. Startende ondernemers kunnen de zelfstandigenaftrek (inclusief de startersaftrek) gedurende drie jaar dus nog wel verrekenen met ander box 1-inkomen. Daarnaast blijft voor starters ten aanzien van de zelfstandigenaftrek de reguliere verrekening over de jaren heen gelden.

Disclaimer | Privacy Policy