Tarieven omzetbelasting

Over het leveren, de invoer en de verwerving van goederen en het verlenen van diensten bent u in principe btw verschuldigd. De volgende btw-tarieven kunnen van toepassing zijn:

 • Het algemene tarief van 19%
 • Het verlaagde tarief van 6%
 • Het 0%-tarief (als u zaken doet met het buitenland)

Daarnaast zijn sommige prestaties vrijgesteld van btw of niet belast. Een levering of dienst is niet belast als de plaats van levering of de plaats van dienst niet in Nederland is. Het 19%-tarief is van toepassing op alle goederen en diensten die niet onder de andere tarieven vallen. Verwacht u dat uw goed of dienst niet onder het 19%-tarief valt, dan kan het dus gaan om:

 • Leveringen van goederen die onder het 6%-tarief vallen
 • Diensten die onder het 6%-tarief vallen
 • Leveringen van goederen waarvoor het 0%-tarief kan gelden
 • Diensten waarvoor het 0%-tarief kan gelden

Het 6%-tarief is in het algemeen van toepassing op voedingsmiddelen, geneesmiddelen, agrarische producten of diensten en culturele en sociale diensten. De regeling van het 0%-tarief is in het algemeen van toepassing op het internationale goederen- en dienstenverkeer. Levert u aan het buitenland, dan is dit btw-tarief in veel gevallen van toepassing op uw leveringen.

Vrijgestelde leveringen en diensten

In een aantal gevallen is het leveren van goederen of het verlenen van diensten vrijgesteld van btw. Over deze prestaties mag u geen btw in rekening brengen aan uw afnemer en hoeft u geen btw af te dragen. Berekent u wel btw, dan moet u die btw afdragen aan de Belastingdienst. De vrijgestelde leveringen en diensten vallen in de volgende categorieën:

 • Onroerende zaken
 • Gezondheid
 • Geld en verzekeringen
 • Cultuur, media, onderwijs, maatschappij
 • Vrijstelling voor kansspelen
 • Diensten door de TPG Post
 • Diensten en leveringen door bepaalde organisaties, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties
 • Samenwerkingsverbanden in de sociale sfeer
 • Fondswervende activiteiten
 • Levering van roerende bedrijfsmiddelen door (gedeeltelijk) vrijgestelde ondernemers

Administratie en aftrek voorbelasting bij vrijstellingen

Een belangrijk gevolg van de vrijstellingen is dat u de btw op inkopen, kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties niet als voorbelasting mag aftrekken. Uitzondering: er is wel recht op aftrek van voorbelasting voor leveringen en diensten op het gebied van betaalmiddelen, waardepapieren, geldverkeer en verzekeringen:

 • Als deze prestaties worden verricht aan afnemers die buiten de EU wonen of zijn gevestigd…of
 • Als deze prestaties rechtstreeks betrekking hebben op goederen die zijn bestemd om te worden uitgevoerd uit de EU

Als u vrijgestelde prestaties verricht, moet u een administratie voeren waarin de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de vrijstelling, op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld. Daarom is belangrijk dat u alle onderliggende stukken bewaart waaruit kan blijken dat uw prestaties vrijgesteld zijn, bijvoorbeeld een duidelijke beschrijving van de vrijgestelde diensten die u heeft verricht.

Verricht u deels vrijgestelde en deels niet-vrijgestelde prestaties, dan bent u voor de niet-vrijgestelde prestaties verplicht een btw-administratie te voeren.

Combinaties van prestaties

U kunt ook te maken hebben met combinaties van prestaties. In deze gevallen moet u bepalen hoe de ene prestatie zich verhoudt tot de andere. En dat bepaalt weer welk tarief geldt voor die prestatie(s).

Disclaimer | Privacy Policy