Tarieven inkomstenbelasting

2011

Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarief premie volksverz. totaal tarief
Jonger dan 65 jaar        
18.628 1,85% 31,15% 33%
18.628 33.436 10,80% 31,15% 41,95%
33.463 55.694 42 %   42 %
55.694 52 %   52 %
         
65 jaar en ouder        
         
18.628 1,85% 13,25% 15,10%
18.628 33.485 10,80% 13,25% 24,05%
32.738 55.694 42 %   42 %
55.694 52 %   52 %

2010

Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarief premie volksverz. totaal tarief heffing over totaal van de schijven
Jonger dan 65 jaar          
€ 18.218 2,30% 31,15% 33,45% € 6.093
€ 18.218 32.738 10,80% 31,15% 41,95% 12.184
32.738 54.367 42 %   42 % 21.268
54.367   52 %   52 %  
           
65 jaar en ouder          
           
€ 18.218 2,30% 13,25% 15,55% € 2.832
€ 18.218 32.738 10,80% 13,25% 24,05% 6.324
32.738 54.367 42 %   42 % 15.408
54.367   52 %   52 %  

2009

Tarieven inkomstenbelasting Box 1

In euro’s voor 2009 voor personen jonger dan 65 jaar:

Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
€ 17.878 2,35% 31,15% 33,50% € 5.989
€ 17.878 € 32.127 10,85% 31,15% 42,00% € 11.973
€ 32.127 € 54.776 42 %   42 % € 21.485
€ 54.776   52 %   52 %  

In euro’s voor 2009 voor personen van 65 jaar en ouder:

Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
€ 17.878 2,35% 13,25% 15,60% € 2.788
€ 17.878 € 32.127 10,85% 13,25% 24,10% € 6.222
€ 32.127 € 54.776 42 %   42 % € 15.734
€ 54.776   52 %   52 %  

Premiepercentages volksverzekeringen 2009:
AOW 17,90%
ANW  1,10%
AWBZ 12,15%

Totaal 31,15%

Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

De belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%.

Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30%.

Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30%.2008

2008

Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
 Jonger dan 65 jaar          
€ 17.579 2,45% 31,15% 33,60% €  5.906
€ 17.579 31.589 10,70% 31,15% 41,85% 11.769
31.589 53.860 42     %   42     % 21.122
53.860   52     %   52     %  
65 jaar en ouder          
€ 17.579 2,45% 13,25% 15,70% €  2.759
€ 17.579 31.589 10,70% 13,25% 23,95% 6.114
31.589 53.860 42     %   42     % 15.467
53.860   52     %   52     %  

Premiepercentages volksverzekeringen:
AOW 17,9%
ANW 1,10%
AWBZ 12,15%

2007

Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
Jonger dan 65  jaar          
€ 17.319 2,50% 31,15% 33,65% €  5.827
€ 17.319 31.122 10,25% 31,15% 41,40% 11.541
31.122 53.064 42     %   42     % 20.756
53.064   52     %   52     %  
65 jaar en ouder          
€ 17.319 2,50% 13,25% 15,75% €  2.727
€ 17.319 31.122 10,25% 13,25% 23,50% 5.970
31.122 53.064 42     %   42     % 15.185
53.064   52     %   52     %  

Premiepercentages volksverzekeringen:

AOW      17,90%

ANW        1,25%

AWBZ    12,00%

31,15%

Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

De belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%.

Voor belastingjaar 2007 bedraagt de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 22% voor zover dat inkomen lager is of gelijk aan € 250.000. Voor het meerdere geldt het reguliere tarief van 25%. Het betreft een tijdelijke maatregel: de ‘extra’ tariefschijf van 22% geldt alleen voor belastingjaar 2007. Vanaf belastingjaar 2008 geldt dus weer één vast tarief van 25%.

Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30%.

Disclaimer | Privacy Policy