Reiskostenvergoedingen

Met ingang van 1 januari 2004 wordt woon-werkverkeer als zakelijk verkeer aangemerkt. De maximale belastingvrije vergoeding van zakelijke kilometers is vastgesteld op € 0,19 (2006 t/m 2009) , 2005 en 2004 € 0,18 per kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Dit betekent dat de werkgever (vanaf 2004) elke zakelijke kilometer, dus ook elke kilometer voor woon-werkverkeer, tot maximaal € 0,19 (2006 t/m 2008), 2005 en 2004 € 0,18 belastingvrij kan vergoeden. Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, kan de werkgever vanaf 1 januari 2004 kiezen: er kan maximaal € 0,19 (2006 €0,19, 2005 en 2004€ 0,18 per kilometer worden vergoed, maar ook de werkelijke reiskosten mogen belastingvrij worden vergoed.
Dit betekent dat de werkgever aan een werknemer die de reisafstand gedeeltelijk aflegt met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, voor de volledige reisafstand een belastingvrije vergoeding mag geven van € 0,19 (2006 t/m 2009), 2005 en 2004 € 0,18 per kilometer. In plaats daarvan mag de werkgever ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer vergoeden, vermeerderd met maximaal € 0,19 (2006 t/m 2008), 2005 en 2004€ 0,18 per kilometer die met eigen vervoer is gereisd.

Carpoolregeling

De carpoolregeling wordt op 1 januari 2004 afgeschaft. Ook voor een werknemer die in zijn auto meerdere werknemers meeneemt naar de arbeidsplaats, geldt de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,18 per kilometer. Als de chauffeur en de meerijder(s) zonder regeling van de werkgever uit privé-overwegingen hebben besloten om te gaan carpoolen, kan de werkgever aan de chauffeur maar ook aan de meerijder(s) de onbelaste vergoeding betalen van € 0,18 per kilometer. In dat geval mag de werkgever echter geen vrije vergoeding geven voor eventuele omrij-kilometers, omdat de omrij-kilometers een privé-karakter hebben. Als de meerijders op grond van een onderlinge afspraak (een deel van) hun vergoeding aan de chauffeur geven heeft dat geen fiscale gevolgen. 

De tabel 2003 van de vrijgestelde reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer,
anders dan voor reizen met openbaar vervoer is onderstaand opgenomen;

(Enkele) reis afstand   aantal dagen per week
           
meer dan doch niet meer dan   1 2 3 4 of meer
0 10 km maand € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
    week € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 15 km maand € 16,25 € 32,50 € 48,75 € 65,00
    week € 3,75 € 7,50 € 11,25 € 15,00
15 20 km maand € 22,75 € 45,50 € 68,25 € 91,00
    week € 5,25 € 10,50 € 15,75 € 21,00
20 km of meer maand € 32,50 € 65,00 € 97,50 € 130,00
    week € 7,50 € 15,00 € 22,50 € 30,00

Tabel 2002 is gelijk aan de tabel 2003.

Voor zakelijke reizen (niet woning-werk) mag de werkgever € 0,28 (2001 f 0,60/ € 0,27) per kilometer belastingvrij vergoeden.Krijgt men een vergoeding van de werkgever voor reizen openbaar vervoer, dan mag de werkgever de hogere belastingvrije bedragen alleen toepassen als men de plaatsbewijzen bij de werkgever inlevert. De werkgever moet de plaatsbewijzen per werknemer administreren en beschikbaar houden voor controle. De werkgever mag in dat geval een vergoeding uitkeren tot een bedrag van € 91 boven de prijs van de werkelijke prijs van de plaatsbewijzen.
OV-kaart 2e klasse € 54,00.
OV-kaart 1e klasse € 82,00.

(Tabellen 2000:conform 1999, 1998 resp. 1997)
De tabel 2001 van de vrijgestelde reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer,
anders dan voor reizen met openbaar vervoer is onderstaand opgenomen;

(Enkele) reis afstand   aantal dagen per week
           
meer dan doch niet meer dan   1 2 3 4 of meer
0 10 km maand 0,00 0,00 0,00 0,00
    week 0,00 0,00 0,00 0,00
10 15 km maand 35,82 71,63 107,44 143,25
    week 8,27 16,53 24,79 33,05
15 20 km maand 50,13 100,25 150,38 200,50
    week 11,58 23,15 34,73 46,30
20 km of meer maand 71,63 143,25 214,88 286,50
    week 16,53 33,05 49,58 66,10


Voor zakelijke reizen (niet woning-werk) mag de werkgever €0,28 (2001 f 0,60/ € 0,27) per kilometer belastingvrij vergoeden.Krijgt men een vergoeding van de werkgever voor reizen openbaar vervoer, dan mag de werkgever de hogere belastingvrije bedragen alleen toepassen als men de plaatsbewijzen bij de werkgever inlevert. De werkgever moet de plaatsbewijzen per werknemer administreren en beschikbaar houden voor controle. De werkgever mag in dat geval een vergoeding uitkeren tot een bedrag van f 201 / € 91 boven de prijs van de werkelijke prijs van de plaatsbewijzen.

(Tabellen 2000:conform 1999, 1998 resp. 1997)

(Enkele) reis afstand   aantal dagen per week
           
meer dan doch niet meer dan   1 2 3 4 of meer
0 10 km maand 0,00 0,00 0,00 0,00
    week 0,00 0,00 0,00 0,00
10 15 km maand 39,80 79,60 119,40 159,20
    week 9,19 18,38 27,57 36,76
15 20 km maand 49,17 98,34 147,51 196,68
    week 11,35 22,70 34,05 45,40
20 km of meer maand 67,50 135,00 202,50 270,00
    week 15,58 31,16 46,74 62,32

Bovenstaande tabellen zijn van toepassing indien de werknemer doorgaans ten minste eenmaal per week reist tussen zijn woning of verblijfplaats en eenzelfde arbeidsplaats.

openbaar vervoer

Indien men wel gebruik maakt van het openbaar vervoer (voor de hele afstand of voor een deel), kan men in aanmerking komen voor een hoger aftrekbedrag of eventuele vrijgestelde vergoeding van de werkgever. Men moet dan wel aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor het hogere aftrekbedrag uit de openbaar-vervoertabel, moet men voor de reisafstanden boven de 30 km beschikken over een openbaar-vervoerverklaring. Voor de reisafstanden tot en met 30 km kan men ook op een andere wijze aannemelijk maken dat met het openbaar vervoer is gereisd.

Krijgt men een vergoeding van de werkgever, dan mag de werkgever de hogere belastingvrije bedragen alleen toepassen als men de plaatsbewijzen bij de werkgever inlevert. De werkgever moet de plaatsbewijzen per werknemer administreren en beschikbaar houden voor controle. De werkgever mag in dat geval een vergoeding uitkeren tot een bedrag van f 200 / € 91 boven de prijs van de werkelijke prijs van de plaatsbewijzen.

Wanneer men niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden zijn de bedragen van het algemene forfait van toepassing.

Reiskosten ‘openbaar vervoer’:

Disclaimer | Privacy Policy