MKB-vrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd van 10,5% naar 12%. Het verhogen van deze vrijstelling verlaagt de marginale belastingdruk op behaalde winst. Bij een winst na toepassing van de ondernemersaftrek van bijvoorbeeld € 50.000 is vanaf 1 januari 2010 de eerste € 6.000 vrijgesteld (€ 5.250).

De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Hiervoor gold tot en met 2009 nog de voorwaarde dat moest worden voldaan aan het urencriterium, een ondernemer moest minimaal 1225 uur ondernemen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Deze voorwaarde vervalt. Voortaan bestaat dus recht op de MKB-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Hybride ondernemers (mensen die naast een baan een onderneming hebben) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) kunnen daardoor ook gebruik maken van de winstvrijstelling

Disclaimer | Privacy Policy