Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2007 betaalt de werkgever de werkgeversbijdrage door een opslagpremie op de ww-Wgf/Sectorfondspremie. Voor 2007 is deze opslagpremie 0,28%. Vanaf 1 januari 2007 wijzigt de naam ww-Wgf/Sectorfondspremie in sectorpremie.

De sectorpremie, inclusief de opslagpremie, geldt voor alle werknemers voor wie u de sectorpremie verschuldigd bent, ongeacht of zij gebruikmaken van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag die de Belastingdienst/Toeslagen uitbetaalt, wordt vanaf 1 januari 2007 verhoogd met een vaste inkomensonafhankelijke toeslag van eenderde van de kosten (eenzesde per ouder). Als u in 2007 nog een bijdrage voor kinderopvang moet betalen op grond van een (collectieve) arbeidsovereenkomst, geldt het volgende. U hoeft uw bijdrage niet meer te betalen, als deze gelijk is aan of minder is dan de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op www.szw.nl.

De huidige regeling voor een (deels) onbelaste werkgeversbijdrage kinderopvang vervalt. Als u in 2007 nog een bijdrage voor kinderopvang betaalt, is deze vanaf 1 januari 2007 belast. Alleen voor zover in 2007 sprake is van eindafrekening van de kinderopvang over 2005 of 2006, blijft de regeling voor een (deels) onbelaste werkgeversbijdrage bestaan. Voor deze regeling moet uw werknemer op 31 december 2006 onvoorwaardelijk recht hebben op de werkgeversbijdrage. U moet de eindafrekening verwerken in de laatste aangifte loonheffingen over 2006.

Disclaimer | Privacy Policy