Kilometervergoeding

De kosten die ten laste van de winst kunnen worden gebracht in verband met het gebruik van een privé auto voor de onderneming bedragen voor 2008 € 0,19 (2007: € 0,19) per kilometer.

Disclaimer | Privacy Policy